Administrators censur på Facebook rammer lokale borgere

Brugt rigtigt ville Facebook være et godt supplement til lokal kommunikation ... - men er i dag gjort til den lokale flaskehals

29/1 2021

Jeg mener, at digital forbindelse til omverdenen burde være en menneskeret
- og understøtter det p.t. via opslag på Facebook.


Seks lokalområder på Djursland kan lige nu tage stilling til et tilbud om fibernet.

Opslagene henleder opmærksomheden på de aktuelle tilbud og laves på frivillig basis.


Efter at have delt to opslag i Mørkes Facebook gruppe, blev jeg for nylig blacklistet uden varsel/begrundelse.

Således kan jeg ikke længere hverken dele opslag eller skrive svar til kommentarerne.


Inden det skete, nåede jeg at få kontakt med en mor i Mørke-området.

Ustabilt mobilnet er det bedste, hun/familien kan få.


Datteren er hjemsendt fra skole på grund af corona og bliver hele tiden smidt af skolens online undervisning.

Datterens udfordringer med at følge undervisningen et kæmpe problem.


Familien ville give guld for fibernet, men de er afhængige af, at også naboerne takker ja til det.

Ellers kommer det ganske enkelt ikke.

Og det fører så over til et andet problem.


FACEBOOK ER FLASKEHALS FOR FÆLLESSKABET

For at kunne dele opslag om de seks fiberprojekter, har jeg været nødt til at blive medlem af 11 Facebook grupper i forskellige bysamfund.
Det er den måde, Djursland i dag kommunikerer på.


Byerne har sine grupper på Facebook, og alle lokale aktører har hver sin gruppe

- idrætsforening, handelsliv, distriktsråd, kommune og borgerforening.


Lokalområdernes/byernes/handels- og foreningslivets hjemmesider er enten ikke-eksisterende eller voldsomt nedprioriteret til fordel for Facebook.


Vi har delt os op i små, lokale enheder
- stærkt afgrænset i forhold til det øvrige lokalområde.


Borgerne på Djursland har gjort sig selv - og i endnu højere grad gæster og tilflyttere - til sorteper.


Nedprioriteringen af hjemmesider gør det besværligt/nærmest umuligt at finde digital info om en by/naboby eller en forening eller MENNESKENE på Djursland.

Du har INTET overblik over Djursland, Norddjurs, Syddjurs og/eller byerne og lokalområderne.Baggrunden for gruppen ”8544 Mørke” kender jeg ikke

Måske mener byen vitterligt, at fibernet til borgere rundt om byen er borgernes egen sag.


Måske der i Mørke er delte meninger om censur/ikke censur i Facebook gruppen.


Måske har Mørke overladt til én person at bestemme, hvad de 2.181 medlemmer må se – og ikke se.


Ikke måske, men helt sikkert …
- moderen til det barn, der er koblet af den online skoleundervisning, er en af taberne.PROBLEMET ER OS SELV

Jeg anerkender fuldt ud en administrators ret til at lave og forvalte en gruppes regler og retningslinjer.

I virkeligheden r problemet i Mørke heller ikke administrator

- men os selv.


Vi har skabt problemet, fordi vi ikke længere betragter Facebook som et supplement til lokalområdets egentlige DNA.

Vi har ophøjet Facebook til at være DNA'et.

Digitalt ER Mørke Facebook gruppen "8544 Mørke".


Den rolle er ikke - og har aldrig været - meningen med Facebook.

Til at dele/skrive små beskeder er Facebook rigtig godt værktøj.


Facebooks overordnede mål er IKKE at skabe bedst muligt fællesskab i lokalområderne
- men at tjene flest muligt penge.

​Som gratis værktøj er der derfor en række begrænsninger.


Argumentet for at vi i dag dropper/nedprioriterer hjemmesiderne er, at Facebook er gratis og nemmere

- IKKE at det er bedre.