ALTSÅ HORNSLET – ÆRLIG (DIGI)TALT …

Comeback efter borgermøde i HornsletI en periode af mine ti år ved Lokalavisen, skrev jeg ugentlige kommentarer om stort og småt. Det var mit arbejde.

18/9 2019

Nogle gange delte det vandene, og nogle gange blev noget taget ilde op.

Nu prøver jeg med en comeback-kommentar efter borgermødet i Hornslet Hallerne 17. september 2019.


Byrådet og distriktsrådet inviterede i fællesskab, og et ”gæt fra hoften” er, at der foruden politikere og embedsmænd var omkring 100 borgere til mødet.


Om det er dejligt, at der kom så mange, eller skræmmende at så få mødte op … - det overlader jeg til dig at vurdere.

Under alle omstændigheder – mødet forløb godt, og flere udtrykte stor tilfredshed med mødeform og afvikling.Mødets formål

Formålet med borgermødet var, at Hornslet skulle fortælle byrådet om ønsker og idéer til byens udvikling.

Set i det lys blev det fra mødestart meldt ud, at der ikke blev lavet referat.

Det forstår jeg ikke.

For de flere tusinde borgere, der ikke deltog i mødet, er denne kommentar eneste sted at få lidt at vide.


Jeg hørte mange snakke om, at det er vigtigt med gode betingelser for byens handelsliv.


Men – med forbehold for min uopmærksomhed – hørte jeg ikke

- hvad handelslivet og de enkelte butikker har af ønsker

i øvrigt heller ikke

- hvad kirke og menighedsråd ønsker sig af byen

- hvad Hornslet vil gøre for også at kunne rumme ungdommen


Dagen inden mødet hørte jeg, at det ene af byens to ridecentre var købt af kommunen til byggegrunde.

Det fik jeg afkræftet denne aften.

At der snart laves en tunnel under Løgtenvej var nyt for mig.Øvrige indtryk og tanker affødt af snakken ved bordene

Ligger idrætshal og fodboldbaner m.m. rigtigt i forhold til byens udvikling?

Kan en ny skole spille sammen med idrætten og placeres uden trafikale forhindringer mellem skole og idrætsfaciliteter?

Kan en eventuel ny skole ved hallen betyde, at man så kan dele køkken- og andre faciliteter?


Ved Kom-Bi’s bord var der en meget interessant nyhed.

Bestyrelsen har 25. juni 2019 søgt kommunen om 200.000 kroner til medfinansiering af forberedelser til et program for udbygning af Kom-Bi som et kulturelt fyrtårn i Syddjurs Kommune.


Oplægget fortæller om det store aktivitetsniveau - og opremser en række mega spændende idéer/overvejelse.


Flere af idéerne

om lokaler, mødefaciliteter, foredrag, teater og caféliv m.m. kan også være meget relevante for Hornslet Hallerne at tage med i sine overvejelser.

Min fornemmelse er, at det vil give rigtig god mening med et tættere parløb mellem Hornslet Hallerne og Kom-Bi om at forme fremtiden.


Jeg klikkede ind på kombi.dk for at tjekke, hvad man der skriver om ansøgningen/idéerne

- og hvad der ellers må være af gode historier.

Det nærmeste, jeg kom det, var afsnittet om biografens historie i Hornslet - fra nutid til fortid.

Nutid er her fortællingen om udviklingen frem til 2010 – og altså ikke noget om nuværende aktivitetsniveau, fremtidstanker eller ansøgning til kommunen.


Derefter klikkede jeg også ind på

hornslethandel.dk

hornslethallerne.dk

hornsletby.dk


Det tætteste jeg kom en nyhed på de fire sider var på hornsletby.dk, hvor en af forsidens tre nyheder er en omtale af distriktsrådets årsmøde 9. april – i år.

De to øvrige nyheder er omtaler af møder i PUK udvalget 5. september 2018.

Ud over det er der på de fire hjemmesider alene arrangements-datoer og diverse praktisk info.


At Hornslet gennem mere end fem måneder ikke fortæller én eneste god historie om sig selv, må da vist bero på falsk beskedenhed - eller ... ??I øvrigt

Jeg klikkede lige ind på syddjurs.dk for at se, hvad kommunen skriver på siden ”Hornslet”.

Siden findes ikke.


Jeg hører IKKE til dem, der mener, at Ebeltoft får det hele på bekostning af kommunens vestlige del.

Det virker dog liiidt underligt, at eneste lokalitet med eget menupunkt på kommunens hjemmeside findes i undermenuen til ”Øvrige” øverst på forsiden – og det er ”Ebeltoft Havn”.

Nå, det var et sidespring.


Siderne omtalt her er mine bud på, hvor tilflyttere og indfødte typisk kigger hen, hvis de vil vide noget om Hornslet, og altså

- ærlig (digi)talt …