CIRKUSKLOVN KAN IKKE VÆRE BAGER MEN GERNE KOMMUNIKATIONSANSVARLIG

Det lokale erhvervsliv stiller ganske naturligt krav til fagligheden ved ansættelse af medarbejdere - meeenn ...Uden anden baggrund end at være cirkusklovn, bliver en person næppe hyret til at bage kager i bageriet.

23/9 2019

Derimod kan cirkusklovnen godt få ansvaret for kommunikationen eksempelvis fra Syddjurs Kommune til Hornslet.

Det kræver blot, at vedkommende lader sig indvælge i distriktsrådet.


Bindeleddet mellem kommune og Hornslet er nemlig distriktsrådet.

Distriktsrådet er en håndfuld frivillige ildsjæle, der på den måde får medansvar for det vigtige fagområde - kommunikation.

Og nej, jeg mener dermed absolut IKKE, at distriktsrådets frivillige på nogen måde er cirkusklovne - stort TVÆRTIMOD.Amandas burgere er i orden

Det kræver faglighed at lave burgere – og koster bøder ikke at overholde reglerne


Det nybyggede hus på Vendehøj er i orden

Det kræver faglighed at bygge huset – og koster bøder ikke at overholde reglerne


Brugsens kød er i orden

Det kræver faglighed at behandle kødet – og koster bøder ikke at overholde reglern


ABC’s legetøj er i orden

Det kræver faglighed at lave/sælge giftfrit og godt legetøj – og koster bøder ikke at overholde reglerne


Bagerens kager er i orden

Det kræver faglighed at bage kager – og koster bøder ikke at overholde reglerneFaglig tilgang er et KRAV for at bage kager, bygge huse, behandle slagtervarer, lave burgere og sælge legetøj m.m.


Journalistik og kommunikation er også et fagområde


Hvad med den faglige tilgang?

- det blæser vi på, der er ingen regler, og sløseri koster ikke bøder.

Vores krav er blot, at det er gratis.Nej, vel!

Har du nogensinde oplevet skolen søge en gratis fagperson til at renovere et klasselokale?

Har du nogensinde oplevet skolen søge en lønnet fagperson til at fortælle gode historier på hjemmesiden?


Bliver en skolesekretær sat til at renovere klasselokalet, og det bagefter regner ind, er skolesekretæren uduelig - og skolen uansvarlig.

Vi kunne aldrig drømme om at lade en skolesekretær renovere skolen.


Bliver en skolesekretær sat til at stå for skolens hjemmeside og kommunikation ved siden af sit normale arbejde, er det forældrenes skyld, hvis vi ikke er ajour med, hvad der foregår, og at vi ikke engagerer os mere i vores skole.

Ingen stiller spørgsmål ved skolesekretærens faglige tilgang til kommunikation – og skolen har gjort alt rigtigt.

Vi kunne aldrig drømme om IKKE at lade en skolesekretær stå for hjemmeside og kommunikation.Det fungerer ikke optimalt

Hornslets foreninger, handelsstand, idræt, Kom-Bi, distriktsråd, skole og ungdomsskole m.m.

Et kig på hjemmesiderne giver generelt ikke indtryk af særlig høj prioritering - heller ikke hvad angår mængden af nyheder og gode fortællinger.


Du kan altid sige, at det er ønskeligt med større engagement og involvering fra borgernes side.

Du KAN også overveje, om borgerne i højere grad engagerer sig, hvis de får mere at vide om, hvad de kan engagere sig i.


Vi orienterer os digitalt i dag, og det vi møder på nettet har stor betydning for vores indtryk af et lokalområde.

God og opdateret info og gode fortællinger er med til at styrke engagement og fællesskab og knytte tættere bånd til det lokale.Vores dilemma

Hvorfor er det helt naturligt for dig og mig, at taget på et hus er tæt, så det ikke regner ind - og samtidig lige så naturligt at se gennem fingre med huller i kommunikationen?


Vi forventer/kræver faglighed for at lave tag

- men ikke for at lave kommunikation.


De frivillige, der laver hjemmesider og står for kommunikation yder en kæmpe indsats.

De ansatte, der bliver sat til at stå for hjemmesider og kommunikation ved siden af det normale arbejde, yder en kæmpe indsats.


Men hvorfor stiller vi ikke krav om faglig indsigt i kommunikation?

- på samme måde som vi af andre (også af frivillige) kræver faglig indsigt for at lave tag.VIGTIGT

Teksten er IKKE skrevet for at hænge hverken kommune, distriktsråd, skolesekretærer, Hornslet, Syddjurs Kommune eller andre ud.

Jeg er sikker på, at alle hver især gør sit bedste ud fra de betingelser, der nu én gang er.


Teksten er skrevet i dyb undren over, at noget så åbenlyst foregår i din og min hverdag, mens vi kollektivt lukker øjnene og lader stå til.

Vi lader stå til - kommunen lader stå til

- og kommunen ... - det er os.


Jeg bor i Ådalsområdet, og billedet her er nøjagtigt som i Hornslet

- som det på nær få undtagelser også er rundt om i danske provinsbyer/-områder.