MÅL KONDITALLET PÅ DEN LOKALE KOMMUNIKATION

Hjertet i det lokale forenings- og erhvervsliv er overset og underprioriteretFrivillige hjerter banker for lokalområdet.

Lokalområdet er afhængig af, at så mange prioriterer at bruge fritid på ting, som gør lokalområdet attraktivt og levende.

27/1 2020

Hjertet i meget lokalt er de frivilliges måde at håndtere kommunikationen på.

God kommunikation er som den gode kondition, der får hjertet til at fungere optimalt.

Konditallet stiger i takt med mængden af faglighed i kommunikationen.


Fagfolk bygger klubhuset til fritidsaktiviteter og værkstedet til erhverv.

Frivillige står for den kommunikation, som skal engagere og aktivere lokalområdet.

Det er ikke nemmere/hurtigere at tilegne sig faglige færdigheder i god kommunikation end i andre fag/håndværk.De færreste holder øje med kommunikationen

Udfordringen/problemet er, at alle kan se hullet i klubhustaget - og at de færreste ser, at den er gal med kommunikationen.


Er der stillet kommunal underskudsgaranti for et frivilligt arrangement, ser INGEN på kommunikationen i forbindelse med arrangementet.

Giver det underskud, udbetaler kommunen pengene.

Dette uanset at ingen fagfolk har været involveret i kommunikationen.

Det koster på lokalområdets trivselskonto – og koster os alle skattekroner


Nogle forsøger at forebygge tab af lokale værdier ved at afholde kurser.

Men det er unfair at holde kurser for på få timer at lære frivillige selv at lave god kommunikation.


Du kan på få timer ikke lære at

- bygge og/eller vedligeholde et klubhus

- lære at lave og/eller vedligeholde en hjemmeside


De interviews, portrætter og gode historier, som skal

- gøre hjemmesiden attraktiv og inspirerende

- fortælle om arrangementer og aktiviteter m.m.

kræver helt andre faglige færdigheder.


Fagligheden i kommunikationen er hjertet i det lokale liv, engagement og fællesskab.

Et hjerte i dårlig kondition kan godt slå – men ikke præstere.