Et hjerte får ikke demens

Vægudsmykningen på plejecentre bør ses som redskaber til at fremme glade hjerter

Tilgangen til mine vægfotos er, at det ofte er individuelt, hvad et "fysisk motiv" genkalder - motivet af et sted, en person, en ting.
Hvorimod naturmotiver i et bred forstand vækker følelser ved at tale til hjertet mere end til erindringen.

Flest beboere på plejecentre har størst glæde af naturmotiver, der varmer øjnene helt ind til hjertet.


Store vægfotos som redskab

Genkaldelse af rare følelser er noget, alle kan forholde sig til og mærke

- også borgere med mere fremskreden demens.

På væggene hænger du REDSKABER (motiver) til at frembringe glæde og glade tanker hos beboerne.


For beboerne har væggene en MEGET CENTRAL BETYDNING for hverdagsliv og trivsel.

Vi skal (lære at) se gennem fingre med plejecentrets væg som et sted til udsmykning.


Ved besøg på plejecentre rundt om i landet har jeg lært meget af at se og høre, hvad man tænker og gør.
Som ansat eller pårørende er du helt tæt på og opbygger masser af værdifuld erfaring og viden.


Selvfølgelig må væggene rigtig gerne være rigtig fine.

Men hvordan besøgende og personale opfatter væggene er mere sekundært.
Det handler først og fremmest om beboerne.

Om at have modet

På nogle plejecentre ser jeg vægge med "overskudsbilleder" foræret af pårørende og/eller af personale.

Og vægge med kunst - udlånt af en lokal kunstner/-gruppe.


Takker du/I nogle gange nej til billeder, der stopper ved øjnene - og IKKE når ind til beboernes hjerter?

Bør plejecentre/personale have "modet" til også at takke nej til billeder?


Apropos mod ...

Nogle borgere har fotos af børn og børnebørn på væggen.


Nogle af disse fotos er så små, at jeg tænker, om borgerens syn mon er godt nok?

Nogle af borgerne er så ramte af demens, at jeg tænker, om motivet af barnebarnet stadig når ind til hjertet?

Måske et stort vægfoto med en hestemule og en pigehånd har kortere vej ind til hjertet end barnebarnet?


Jeg ved godt, at den private stue er borgerens/de pårørendes domæne.

Men uanset om du er pårørende eller personale ...

- har du modet til at tænke/foreslå/prøve en hestemule på væggen i stedet for et barnebarn? - og er det OK at gøre det?


Der findes ikke én facitliste for vægfotos på plejecentre.
Men det kan være en rigtig god idé at imødegå "tilfældigheder" ...
- ved at have taget snakken om det - og have en holdning til det.